En högaktuell utbildning du går via nätet. Läs för din

egen skull eller för att hjälpa andra. Studiemetodik

som hjälper dig att bygga på ditt nätverk.

FRI_liten s33

 

 

 

 

 

 

 

Du får

Kunskap för att hjälpa och ge råd till andra med beroendeproblematik/sockerberoende.

Kraft att identifiera, erkänna och komma tillrätta med sitt eget sockerberoende.

Nya kontakter som hjälper dig att bygga på ditt personliga nätverk.

Kursmaterial

Veckobrev med texter och övningar i e-boken Sockerfri.

Filmer enligt veckans tema.

Ett system som låter deltagarna tillämpa sina kunskaper på varandra. Deltagarna använder metodiken även för att bygga personliga nätverk.

Realistiska slutövningar där man tar in två provklienter och tillsammans med dem går igenom ett något förenklat tioveckorsprogram. Här används e-boken FRI.

Bedömning och utvärdering av studierna och arbetet med provklienter.

Att läsa till certifierad e-terapeut mot sockerberoende

Som e-terapeut sker alla möten via nätet. Detta gäller både under utbildningen och senare när du arbetar med egna klienter.
Att arbeta via nätet vilket snabbt håller på att bli den nya formen för terapi. Ett vanligt samlingsnamn är e-hälsa.

Här kombinerar du gruppsamtal på Skype med en blogg och hemlig grupp på Facebook där utbildningen och yrket diskuteras. På bloggen finns olika filmer och ljudspår som du loggar in för att se.

I den hemliga Facebook-gruppen kommunicerar du med andra blivande e-terapeuter. Denna blir en gemensam kunskapsbank där vi fyller på med erfarenheter, forskning och annat smått och gott.

Under utbildningen ingår du i en grupp om tre personer (en så kallad triad) som du har tio Skypemöten med och övar genom att alternera mellan olika roller: e-terapeut, klient och observatör.

Det här sättet att arbeta är inte bara väldigt lärorikt, det är också spännande och faktiskt roligt. Att vi arbetar med något så allvarligt som sockerberoende hindrar inte att vi trivs med det vi gör.

Metodiken för utbildningen är snarlik den som du senare arbetar efter som e-terapeut. (Se nedan.)

Certifiering

För att bli certifierad krävs att du:

  1. Har tio Skypemöten med din triad och där du agerat både e-terapeut, klient och observatör.
  2. Har tio Skypemöten med två provklienter.

Därefter utfärdar psykoterapeut Heléne Nord ett ICT-certifikat. Detta visar att du genomgått utbildningen och är förberedd för att stöd och rådgivning för andra som brottas med sockerberoende – eller vill lära sig mer om problematiken.

Upplägget ingår i vår modell Sockerfri™ som bygger på att lära genom att snabbt tillämpa kunskaper och insikter.

Arbeta som e-terapeut mot sockerberoende

Som e-terapeut möter du dina klienter via Skype under tio möten á ca 15 minuter.

I samband med att ni börjar samarbete skickar du ett exemplar av e-boken Fri! Till dina klienter. Denna är dels en inspirations- och kunskapskälla som alltid kan ge stöd och tröst. Dessutom innehåller den de övningar som samarbetet med klienten bygger på.

Modellen Sockerfri™

Arbetsmetodiken i utbildningen bygger på övertygelsen att man lär in nya kunskaper bäst genom att tillämpa dem praktiskt så fort som möjligt. Därför har vi utarbetat modellen Sockerfri™ där du först övar tillsammans med andra deltagare i din triad innan du tar in provklienter och senare, efter certifiering, vanliga klienter som söker hjälp.

Att lära på det här viset är både effektivt och dessutom väldigt roligt. Flera elever som startat utbildningen berättar om hur spännande det är att lära känna andra personer med liknande problematik och intresse.

Modellen Sockerfri™ är ett exempel på det nya terapeutiska arbetssättet som ingår i begreppet e-hälsa. Europeiska Unionen ser e-hälsa som en viktig del i arbetet för att bland annat motverka välfärdssjukdomar.

Anmälan

Pris: 2995 kr (inkl moms). Handledare: certifierad psykoterapeut Heléne Nord, legitimerad psykoterapeut PiaMarie Kaenius. Medverkande: Olof Neergaard (medberoende), Bitten Jonsson med flera.
Maila på info@sockerknarkaren.se för anmälningsinfo.

Exempel på kursmaterial

Att träna varje dag i två en halv vecka: Ljudspår mental träning, del 1.

 


Klicka här för att ladda ner ljudspåret